Ishrana muznih krava nakon telenja

Visoku proizvodnju mlijeka u toku jedne laktacije garantuje više faktora. Na neke od tih faktora ne možemo da utičemo, dok su neki, poput ishrane u potpunosti pod našom kontrolom na farmama. Pravilna ishrana u periodu nakon telenja garantuje nam pravilan rast laktacijske krive i njeno zadržavanje na maksimumu u što dužem periodu.

Prvih nekoliko dana po telenju kravama je potrebno davati najkvalitetnije sijeno i silažu kao i manje količine koncentrata (1-2 kg, preporuka: Farmofit MK 18 Premium). Zatim se uvode i ostala hraniva, dok se količina koncentrata povećava za 0,5-1 kg na dan, sve dok se ne dostigne optimalan nivo količine koncentrovane smiješe u prosečnom obroku za krave u laktaciji, koja podmiruje ukupne dnevne potrebe grla (potrebe za proizvodnju i uzdrzne potrebe). U praksi, ta količina se kreće u rasponu od 4-5 kg, zavisno od nivoa proteina u smješi.

Nakon dostignute maksimalne potrebne količine koncentrata u obroku, bilo bi poželjno da se kod krava u prvih 30 do 40 dana nakon telenja obavlja i tzv. avansna ishrana. Kravama se u odnosu na ukupne dnevne potrebe u hranljivim materijama (potrebe za održavanje organizma i potrebe za trenutnu dnevnu proizvodnju mlijeka) daju i obroci uvećani za odgovarajuću količinu hranljivih materija (uvećano za 0,5 do 1 kg koncentrovane smiješe), sa očekivanjem da će krave u narednih 7 dana odgovoriti povećanom dnevnom proizvodnjom mlijeka, upravo za količinu koju podmiruje avansno data količina koncentrovane smiješe. Sa avansnim dodavanjem koncentrovanih smiješa se ide sve dok krave pozitivno reaguju uvećanjem količine proizvedenog mlijeka, tako da konačan obrok na vrhuncu laktacije kod visokomliječnih krava može uključivati i 7-8 kg koncentrovane smiješe u obroku.

Cilj  je da se za svaku kravu na farmi odredi konkretan obrok, u skladu sa njenim genetskim potencijalom za proizvodnju mlijeka, jer to garantuje i isplativost proizvodnje. Kada krava prestane pozitivno da reaguje na dodatne količine koncentrata, obrok se zadržava na dostignutom nivou sve dok krava proizvodi istu dnevnu količinu mlijeka. Pravilnom ishranom u prvim danima nakon telenja pored uticaja na proizvodnju, vršimo i prevenciju pojave zdravstenih problema. Glavni preduslov za uspešnu proizvodnju je dobar zdravstveni status farme i dobro zdravstveno stanje svakog grla. Nema uspješne proizvodnje bez zdravih životinja, a to postižemo prevashodno pravilnim balansiranjem obroka u svim fazama laktacije, a naročito u periodu neposredno nakon telenja.

U Farmofit paleti proizvoda pronađite bogatu ponudu MK Ekonomik, Univerzal i Premium smješa za ishranu muznih krava. Za besplatne savjete o pravilnom korištenju pomenutih smješa obratite se našim komercijalnim savjetnicima.

dipl. ing. poljoprivrede za animalnu proizvodnju Srđan Savić
Komercijalni savjetnik u FSH Farmofit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like