Ishrana prasadi u prvim danima života

Ishrana prasadi počinje već sa prvim danom života.

Prije svega, potrebno je obratiti pažnju na ishranu krmača u periodu pred samo prašenje, a posebno u toku laktacije, odnosno hranjenja (dojenja) prasadi. Ništa manje bitan postupak dolazi nakon završetka prašenja, a to je uklanjanje posteljice kako bi se spriječile, po život opasne, komplikacije za krmače.

Kad prasci dođu na svijet, neophodno je da im se obezbijedi pristup pitkoj vodi tokom 24 časa. Prasad se već u prvim danima života moraju navikavati na uzimanje vode. Za to danas služe pogodne pojilice – sisaljke, ali i pojilice u vidu šolja (koje prasad lakše „prihvataju“) koje se postavljaju u blizini hodnika za čišćenje. Time se prasad istovremeno navikava i da izbacuje izmet u blizini pojilica (gdje je vlažno). Najbolje je odmah ugraditi dvije pojilice – sisaljke na dvije visine (npr. na 15 i 25 cm). Kod pojilica-šolja treba obezbjediti mogućnost podešavanja visine prema uzrastu prasadi.

U prvom danu života prasadima se sijeku zubi (očnjaci), a može im se sjeći i rep. Po rođenju, potrebno je posebnu pažnju obratiti na disajne puteve te, ukoliko je potrebno, i očistiti, kako bi prasad neometano disala.

Od samog početka životnog vijeka, prasadi je potrebno obezbijediti dovoljnu količinu toplotne energije, budući da nemaju sopstvenu termoregulaciju. Uslovi potrebni za pravilan rast i razvoj prasadi u prvim danima života su temperatura prostora od 32-34oC, djelimično zamračena prostorija, bez pretjerane izloženosti jakoj svjetlosti, propuhu i pod temperature ne drastično niže od one koju ima prostor u kojem se nalaze.

Tek oprasenim prascima treba omogućiti da što prije posisaju prvo mlijeko krmače (kolostrum), kako bi „pokupili“ majčina antitijela, odnosno globuline, ali i stekli prvi pasivni imunitet kao zaštitu od eventualnih spoljnih uticaja.

Odgoj prasadi se smatra najvažnijom fazom u tovu svinja, jer kad imate zdravo i vitalno prase daljnji tov vam je zagarantovan.

Odgoj prasadi se sprovodi u nekoliko perioda:

  • odgoj prasad na sisi (0-4 nedjelje uzrasta)
  • odgoj zalučene prasadi (4-6,7 nedjelje uzrasta) i
  • završni (7-10,11 nedjelje uzrasta).
Prasad, u prve 3-4 nedjelje uzrasta, najveći dio nutritivnih potreba dobija iz mlijeka

Već drugi ili treći dan života prasadi neophodno je u njihov organizam unijeti preparate željeza zajedno sa koktelom vitamina A, D3 i E, jer krmača u svom organizmu nema dovoljnu količinu željeza i vitamina. Danas se na tržištu veterine mogu naći injekcije u čijem sastavu je željezo obogaćeno vitaminom B12, koje farmeri daju prasićima po rođenju.

U prve 3-4 nedjelje uzrasta, najveći dio nutritivnih potreba prasad dobija iz mlijeka, ali već u drugoj nedjelji moguć je nedostatak proteina, dok u trećoj može doći do pojave simptoma uzrokovanih nedostatkom energije. Imajući u vidu manjak hranjivih materija koji se nalaze u mlijeku, počinje se sa prihranom prasadi predstarter smješama već nakon 7-8 dana po prašenju, kako se posljedice nedostatka proteina i energije ne bi odrazile na zdravstveno stanje prasadi.

Takođe, tokom treće i četvrte sedmice života, neophodno je kastrirati mušku prasad koja nije namijenjena za dalji rasplod. Ovo se radi dok su još na sisi jer tada rane nastale nakon kastracije brže i lakše zarastaju.

Prihranjivanje izrazito mlade prasadi je veoma težak i osjetljiv posao. Zahtijeva dosta pažnje, jer mlada životinja sisa mlijeko od majke i nerado jede suv obrok. Takođe, veliku ulogu ima i činjenica da prasad u prvim sedmicama života nemaju razvijen enzimski sistem za varenje, prije svega skroba. Upravo iz tog razloga se nastoji postepeno navikavati prasadi na suvu hranu, kako bi se organizam stimulisao na lučenje određenih enzima, posebno enzima amilaze kojima razlaže skrob.

Kod ranog prihranjivanja morate biti svjesni da prase ne može da vari suvu hranu i da su količine hrane koju uzima u prvim danima života minimalne, svega nekoliko grama, ali i te količine su značajne za stimulaciju organizma praseta da počne sa lučenjem odgovarajućih enzima.

U početku, prasiće treba hraniti minimalnim količinama hrane koja se obično rasporedi kod vimena ili kod glave krmače, jer će na taj način prasad najlakše prihvatiti hranu ugledajući se na krmaču kako jede. Dnevna doza hrane za leglo od 10-12 prasadi je makismalno 200 grama. Vremenom se ta količina povećava tako da do kraja četvrte nedjelje dnevna doza bude cca 1 kg predstarter smješe. Ono što se u praksi pokazalo kao učinkovito jeste da se i ta dnevna doza rasporedi u dva do tri obroka, a ne da se daje odjednom.

Kad imate zdravo i vitalno prase daljnji tov vam je zagarantovan

Predstarter koji se daje prasićima u prvim danima života mora da biti termički obrađen, sadržavati visoki udio mliječnih komponenti, ali je neophodno i da ima prijatnu aromu, kao i da je u peletiranom obliku (do 2mm) kako bi se podstaklo aktiviranje drugih enzima u metabolizmu prasadi, sem onih već razvijenih, za varenje mlijeka. Takođe, njime se omogućava optimalni pH u digestivnom traktu i smanjenje štete u tankom crijevu.

Predstarter je potrebno kupovati od ozbiljnih proizvođača stočne hrane, budući da samostalna proizvodnja u ličnoj režiji ne može sadržavati sve komponente koje treba da zadovolje sve potrebe prasadi koja su na sisi. Predstarter za prasad mora imati najmanje 20% sirovih proteina i metaboličke energije 14 MJ/kg.

Uvođenje predstartera, pored prethodno navedenog, za posljedicu ima smanjenje stresa u ranom periodu života prasadi, a još jedna od njegovih prednosti je i ta što nudi najbezbolniji prelaz sa mlijeka na čvrstu hranu.

Odbijanje prasadi je izuzetno stresno i ostavlja posljedice, a jedini cilj tokom ovog perioda je otklanjanje svih tegoba prouzrokovanih promjenom prehrambenih navika i prelaskom sa mlijeka na čvrstu hranu. Prasad treba odbiti sa 28 dana starosti (25-32 dana), kada ona teže šest ili više kilograma (prosjek 7-8 kg), a potrebno je i 2-3 dana nakon odbijanja nastaviti sa korištenjem predstartera.

Kako bi prehrana imala što bolje rezultate, u periodu od 4-6 nedjelje uzrasta prasadi u redovnim obrocima se preporučuje davanje startera, a u periodu od 7-11,12 nedjelje grover. Ovaj period karakteriše veoma intezivan prirast u kratkom vremenskom periodu, uz mali utošak hrane po jedinici prirasta. S druge strane, brzi prirast (za 50-55 dana prasad uvećavaju svoju masu za 4-5 puta) iziskuje visokokvalitetne krmne smeše hranjivog biljnog i mineralnog porijekla.

You May Also Like