Šta utiče na proizvodnju i sastav kozijeg mlijeka?

Šta utiče na proizvodnju i sastav kozijeg mlijeka?

Kozije mlijeko je sve češće korišteno i to sa vrlo dobrim razlogom – ono je bogato ljekovitim svojstvima i sve više je u upotrebi za pojedine zdravstvene poteškoće.

Godinama se kozije mlijeko koristi kao lijek za bronhitis, suzbijanje alergija, jačanje imuniteta i različitih bolesti disajnog sistema. Savremena istraživanja pokazala su da je kozije mlijeko lakše probavljivo od kravljeg, tj. da je bolja iskoristivost proteina, minerala i vitamina. Ono sadrži vitamine B1, B2, B5 i B12 koji su važni za jačanje nervnog sistema, a obiluje i mineralima koji su važni za čvrstoću kostiju i jačanje imuniteta.

U posljednje vrijeme, svjedoci smo toga da su se brojni farmeri posvetili uzgoju koza upravo zbog proizvodnje mlijeka i mliječnih prerađevina koji su sve traženije. Stoga vam donosimo i nekoliko savjeta kako obezbijediti najbolji sastav kozijeg mlijeka i tako unaprijediti njegov kvalitet.

Na količinu i sastav kozijega mlijeka utiču genetski i paragenetski faktori. Od genetskih, značajan uticaj imaju rasa i individualnost koze. Veliku ulogu imaju i ishrana, klimatske promjene, način muže, kao i godišnje doba.

Ishrana

Kvalitet obroka je važan s obzirom da udio voluminoznih krmiva (sijena) utiče direktno na sadržaj mliječne masti. Promjena u sastavu obroka mora biti postepena jer u suprotnom može doći do metaboličkih poremećaja koji direktno utiču na zdravlje životinje i produkciju mlijeka.

Laktacija je vrlo zahtjevan period za životinju, pa tokom nje životinja ima i najveće potrebe u ishrani zbog izlučivanja proteina, masti, minerala, vitamina i drugih nutritivnih materija kroz mlijeko.

S ciljem prevencije većih gubitaka tjelesne mase i loše plodnosti i proizvodnje mlijeka, kozama je potrebno davati kvalitetno sijeno djetelinsko-travnih smješa, sjenažu i koncentrovana hraniva za muzne koze.

Šta utiče na proizvodnju i sastav kozijeg mlijeka?

Veličina legla

Veličina legla ima značajan uticaj i na proizvodnju mlijeka. Najniža je proizvodnja mlijeka s jednim jaretom, dok se kod koza s dvoje ili više jaradi povećava za 10-30%.

Dob koza

Dob koza, odnosno redosljed laktacije, takođe značajno utiče na količinu i hemijski sastav mlijeka. Mliječnost koza od prve do treće laktacije raste, a pada poslije šeste.

Godišnje doba

Tokom ljetnjeg perioda, dobra laktacija koza ostvaruje se ispašom na kvalitetnim pašnjacima. Veliku pažnju treba obratiti na prelaz sa zimske na ljetnu ishranu, odnosno, prelaz treba izvesti postepeno, s ciljem sprečavanja pojave probavnih oboljenja.

Tokom zime, kozama treba uz kvalitetno sijeno osigurati i koncentrovano hranivo kako bi životinje ostale u dobroj kondiciji i ostvarile visoku dnevnu produkciju mlijeka. Kabasto hranivo treba da bude zastupljeno od 60-70%, a koncentrovano 30-40% izraženo u suvoj materiji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like