Zašto je važna održiva poljoprivreda?

Da li ste već čuli za koncept održive poljoprivrede?

Njen cilj je ostvarenje potreba društva današnjice, ali bez ugrožavanja sposobnosti budućih generacija da ostvare svoje. Kroz održivu poljoprivredu se nastoje integrisati tri glavna aspekta: ekonomski, ekološki i socijalni.

Svaka osoba koja je uključena u prehrambeni sistem, podrazumijevajući pri tom uzgajivače, prerađivače hrane, distributere, trgovce i potrošače, može igrati ulogu u osiguravanju održivog poljoprivrednog sistema. Uzgajivači mogu koristiti metode za unapređivanje zdravlja tla, kao i smanjenje korišćenja vode i nivo zagađenja na farmi.

Isto tako, potrošači i trgovci koji se bave održivošću mogu tražiti hranu koja se zasniva na održivom uzgoju – onom koji  promoviše dobrobit radnika na farmi i koji je prijateljski nastrojen prema životnoj sredini, ali i koji jača lokalnu ekonomiju.

Posljedice aktuelnih sistema za proizvodnju hrane

Sistem proizvodnje hrane, koji se oslanja na monokulturu, mehanizaciju, pesticide i gnojiva, učinio je hranu obilnom i pristupačnom. Međutim, ekološka i socijalna cijena ovakvog pristupa dovela je do brojnih posljedica: erozije, zagađenja tlo i vodnih resursa, gubitka biološke raznolikosti, krčenja šuma, pada porodične privrede, ali i mnogih drugih.

Upravo zbog toga, u okviru Agende 2030, odnosno Agende za održivi razvoj, koju su usvojile usvojene Ujedinjene nacije, poseban osvrt je naročito na poljoprivredi.

Pomenuti koncept održive poljoprivrede obuhvata širok raspon tehnika među kojima su organski, slobodni, holistički i biodinamički pristup. Na taj način poljoprivredne prakse oponašaju prirodne ekološke procese – poljoprivrednici minimalizuju obrađivanje površine i korišćenje vode, štite plodno tlo sadnjom različitih usjeva iz godine u godinu, integrišu usjeve s ispašom stoke, te izbjegavaju upotrebu pesticida, čime njeguju prisutnost organizama koji kontrolišu štetočine.

Uz sve navedeno, filozofija održivosti širi principe koji podržavaju pravedan tretman radnika na farmi i određivanje cijena hrane, što poljoprivredniku osigurava prihvatljiv prihod.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like