Kisela indigestija (Acidoza) goveda

Bakterije u buragu prilagođene su hrani koju životinja uzima, te svaka nagla promjena ishrane može nepovoljno djelovati na korisne bakterije u buragu.

Umjesto njih, razvijaju se nepoželjne (patogene) bakterije, koje proizvode materije koje mogu naštetiti normalnoj probavi. Stoga, bitno je pripaziti da bilo kakva promjena hrane bude postupna, kako bi se korisne bakterije mogle na isti način prilagoditi na novu vrstu hrane.

Kisela indigestija (Acidoza) nastaje zbog preobilne ishrane hranivima bogatim ugljenim hidratima, kao što su skrob i različiti topljivi šećeri. Razgradnjom šećera i skroba nastaju velike količine mliječne kiseline koja snižava pH i remeti rad predželudaca.

Kiselu indigestiju najčešće uzrokuju:

  • preobilna ishrana žitaricama
  • nagli prelazak na ishranu koncentratima ili prekomjerno davanje koncentrata
  • ako se u obroku nalazi premali postotak suve materije
  • ako se životinje na paši prejedu nezrelim zelenim kukuruzom u klipu
  • upotreba nekvalitetne silaže ili kvalitetne silaže u prevelikim količinama
  • preobilna ishrana silažom koja je bogata ugljenim hidratima, skrobom (kukuruzna silaža), ili lakorastvorljivim šećerima (travnata silaža)
  • ako se silaža u obrok uključi naglo u većim količinama
  • ako se silaža daje duže vremena u prevelikim količinama uz manju količinu sijena
  • davanje prekisele ili pokvarene silaže.

Naglom promjenom ishrane dolazi do resorpcije mliječne kiseline iz buraga u krv, time i do metaboličke acidoze. Kiseli sadržaj nagriza i oštećuje buragovu sluznicu, pa je ona podložnija infekcijama uzrokovanim patogenim organizmima. Zbog svega toga dolazi do gubitka apetita i zastoja u probavi, životinja ne dobija hranjive tvari, te se smanjuje mliječnost.

Izmet je kašast i smrdi po truleži, a u njemu se mogu naći komadići neprobavljene hrane i dijelovi sluznice crijeva. Može se pojaviti i proliv. Ako se životinji pravilno i pravovremeno ne pomogne, ona može uginuti. Životinji se direktno u burag mogu aplicirati alkalna sredstva, koja će neutralizovati kiseline.

Prevencija se svodi na pravilnu ishranu. Životinji je potrebno kontinuirano omogućiti dovoljnu količinu kabaste hrane. Preventivno davanje kalcijumove i natrijumove soli povoljno djeluje na pH vrijednost u buragu. Sijeno uvijek mora biti dostupno, kako bi životinje provele dovoljno vremena žvačući vlaknastu hranu i tako se izlučila dovoljna količina pljuvačke, koja neutrališe kiseli sadržaj buraga.

Problemi kiselih indigestija, mogu se riješiti korištenjem mineralnih smješa sa puferskim dejstvom na bazi bentonita, zeolita, magnezijum oksida i natrijum bikarbonata, dodavanjem u koncetrate u količini od 1%. Ove smješe preveniraju acidozu buraga te povećavaju količinu mlijeka i i procenat mliječne masti u mlijeku.

Piše: Stefan Moravski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like