Šta je važno znati o nekomercijalnom tovu?

S obzirom da je godišnje doba kada se mnoga porodična gazdinstva, kako u ruralnim tako i u dijelu urbanih sredina, bave tovom pilića za vlastite potrebe, važno je znati kako postići što bolje rezultate.

Ovakav vid tova se naziva nekomercijalan tov ili tov za sopstvene potrebe i obično se tovi između 20 i 50 komada pilića u vremenskom period od oko dva mjeseca.  Za nekomercijalni tov možete koristiti podrume, garaže i druge pogodne objekte. U prvih sedam dana života, piliće možete držati u kartonskim kutijama ili drvenim sanducima, jer se prva nedjelja smatra kritičnim periodom u kojem može doći do uginuća velikog broja jedinki ako se ne vodi računa o njima.

Da biste u potpunosti iskoristili genetski potencijal pilića morate obezbijediti i adekvatne ambijentalne uslove. Odgovarajući stepen vlage, svjetlost i stelja se podrazumijevaju, a naročito je važna temperatura u objektu. Kako pilići do 12 dana života nisu u stanju da regulišu tjelesnu temperature, potrebno je odmah po smještaju u objekat za tov, kartonsku kutiju, kavez ili drveni sanduk obezbijediti izvor toplote. Najčešće je to obična ili infracrvena sijalica.

Ukoliko su vam pilići ravnomjerno raspoređeni u prostoru za tov i normalno se ponašaju, znači da im temperatura odgovara. Ukoliko se gomilaju oko izvora svjetlosti, to je znak da im je hladno i da morate povećati temperaturu jer ćete primjetiti da manje konzumiraju i hranu i vodu, što svakako nije dobro.

Isto tako, ukoliko bježe od sijalice, dahću i šire krila znači da je temperatura previsoka, pa je morate regulisati na odgovarajuću.  U suprotnom, zbog povećane konzumacije vode povećava se i vlažnost koja negativno utiče na zdravstveno stanje pilića i sam prirast.

Pored temperature svakako treba da vodite računa da prostor u kojem tovite piliće bude prozračan, dobro osvijetljen i bez vlage. Za prostirku možete koristiti slamu ili piljevinu od drveta, odnosno neki materijal koji dobro upija vlagu. Prostirka mora biti suva, jer u suprotnom dolazi do razvijanja lezija na jastučićima (tabanima) i štetnih (patogenih) bakterija koje dovode do raznih bolesti u tovu pilića. Da bi ovo izbjegli, pobrinite se da temperatura u objektu bude odgovarajuća, da ne bude previše pilića na malom prostoru (maksimalno 16 pilića po metru kvadratnom), a isto tako povedite računa o načinu napajanja pilića vodom kako bi rastur vode bio minimalan.  

Za ostvarenje genetskog potencijala pilića morate obezbijediti i adekvatne ambijentalne uslove

Uspješan tov, uz postizanje maksimalnih rezultata, moguće je da ostvarite samo ako istovremeno obezbijedite odgovarajuće ambijentalne uslove u objektu i kvalitetnu stočnu hranu koja je od presudne važnosti za postizanje dobrih proizvodnih rezultata. Prvih 5-7 dana poželjno je pilićima, kroz vodu, uključivati i vitaminsko-mineralne dodatke. Za ishranu i napajanje pilića najbolje je da koristite plastične hranilice i pojilice koje u početku tova treba da postavite u blizini izvora toplote, odnosno sijalice. Visina hranilica mora biti prilagođena visini pilića, ali ih treba podizati od poda kako pilići rastu te kako bi im hranidbena mjesta bila u visini grudi.

Ishrana  pilića je najčešće podijeljena u tri faze: ishrana Starter smješom, koja ima 21% sirovog proteina, ishrana Grover smješom, koja ima 17,5 % sirovog proteina, i ishrana Finišer smješom posljednjih pet dana tova koja ima 16% sirovog proteina. Kako se radi o dobro izbalansiranim smješama, na ovaj način se pilićima u svakom period tova obezbjeđuje potreban nivo proteina, energije, minerala, vitamina i aminokiselina.  

Radi preventive od kokcidioze, opasne parazitske bolesti koja se najčešće javlja kod tova pilića, praksa u proizvodnji stočne hrane jeste da se u Starter i Grover smješe dodaje lijek – kokcidiostatik. Ono o čemu treba da vodite računa kod ishrane ovim smješama jeste da se one ne smiju koristiti posljednjih sedam dana tova. Obično je praksa da se pilići hrane Starter smješom do 21. dana starosti, zatim Grover smješom do 35. dana i najmanje pet dana tova Finišer smješom.

Osim gotovih smješa, u ponudi se mogu naći i dopunske smješe – SUPERI. Ove smješe uglavnom kupuju domaćinstva koja imaju vlastite žitarice – kukuruz i pšenicu. Kod upotrebe ovih proizvoda najvažnije je da se kupci pridržavaju uputstva sa deklaracije proizvođača. U ovim uputstvima su date recepture po kojima treba miješati Super-e sa žitaricama, da bi se proizvela visokokvalitetna stočna hrana.

U hranilicama uvijek treba biti hrane kako bi se pilići hranili po slobodnoj volji, tokom cijelog dana. Pri tome, vodite računa da se ta hrana ne zadržava predugo u hranilicama, tj. ne pretrpavajte hranilice da hrana ne bi izgubila na kvalitetu i postala mikrobiološki neispravna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like