Ishrana tovne junadi

Kod nas tov junadi najčešće traje do mase od 550 – 650 kg. U ishrani se koriste smeše sa više energije, gdje se kao glavni izvor iste koristi kukuruzna silaža. Kod ishrane junadi je neophodno dodavati sijeno u obrok zbog vlakana koja imaju pozitivan efekat na probavu i spriječavaju mnoge metaboličke poremećaje. Pored gore navedenih hraniva, za visoke dnevne priraste koristi se koncentrovano hranivo, a njegova količina zavisi od starosti i mase grla.

Tov junadi možemo podjeliti u dvije faze tova:

– Prva (pripremna) faza tova koja obuhvata junad od 200/250-350 kg.
U ovoj fazi se koristi visoko kvalitetna smješa sa 14 % sirovih proteina. Kada se primjenuje ograničena ishrana, onda na svakih 100 kg tjelesne mase životinja mora da konzumira cca 1,5 kg koncentrovanog hraniva da bi se postigli visoki dnevni rezultati (1200-1300 g). Pored koncentrovanog, junad bi trebala da konzumiraju i dovoljno kabastog dijela obroka zbog izvora energije i vlakana koja poboljšavaju mikrofloru digestivnog sistema. Kabasti dio obroka treba da bude zastupljen u ishrani oko 40 % u odnosu na ukupni obrok. Na svakih 100 kg tjelesne mase junad treba da konzumiraju oko 3 kg silaže i 0,5 kg sijena kako bi obezbjedila dovoljnu količinu energije.

– Druga (završna) faza tova obuhvata kategoriju od 350 kg pa do kraja tova, najčešće je to u našim uslovima od 600-650 kg.
U ovoj fazi tova koristi se krmna smješa sa najmanje 12 % sirovih proteina, a količina zavisi od mase jedinke, zato je dnevne potrebe i najbolje izražavati na 100 kg tjelesne mase. Za 100 kg tjelesne mase junad treba da konzumiraju oko 1,3 kg koncentrovanog hraniva izraženo u suvoj materiji, 3 kg silaže i 0,5 kg sijena da bi bio dobro izbalansiran obrok. Jedinka od 600 kg trebala bi da konzumira oko 8 kg koncentrata, 18 kg silaže i najmanje 3 kg sijena.

Ako se ispoštuju gore navedene količine hraniva, mogu se očekivati visoki dnevi prirasti, 1400-1600 g i dobro zdravlje junadi u tovu.

dr Lazar Makivić
Rukovodilac nutricionizma u FSH Farmofit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like