Važno je znati – edemska bolest prasadi

Edemska bolest prasadi najčešće se javlja nakon zalučenja, a uzrokovana je hemolitičkim sojevima Escherichia coli. Bolest se javlja kako na velikim farmama, tako i na individualnim poljoprivrednim gazdinstvima, a nanosi veliku ekonomsku štetu.

Rijetko se javlja kod prasadi na sisi i kod svinja u tovu. Za edemsku bolest se često kaže da je uzgojna, jer je njena pojava uzrokovana načinom ishrane i uslovima držanja. Bolest najčešće pogađa najhalapljiviju prasad koja su istovremeno i u najboljoj kondiciji. Kod takvih grla dolazi do prenatrpavanja želuca i crijeva hranom koja počinje da fermentira, javlja se poremećaj crijevne mikroflore, remeti se varenje hrane, slabi ili se zaustavlja peristaltika crijeva, a kao posljedica – Escherichia coli se umnožava.

Ova bakterija proizvodi više toksina koji, u organizmu, dovode do oštećenja kapilara što izaziva i edem potkožnog tkiva, zida želuca, mezenterijuma, mozga, a kao karakteristični znakovi bolesti su otok očnih kapaka, baze ušne školjke i grla (promuklost). Na kraju, dolazi do pojave šoka i iznenadnog prestanka rada srca (apoplektična forma).

Koje su predispozicije za pojavu bolesti?

Kao predispozicije za pojavu edemske bolesti javljaju se nagli prelazak na ishranu koncetratima bogatim proteinima niske  biološke vrijednosti, prenatrpanost digestivnog trakta i smanjena kiselost želuca nakon odlučenja. Sama Escherichia coli je, već u prvim satima života, prisutna u digestivnom traktu praseta, ali da bi izazvala oboljenje potrebno joj je sadejstvo sa nespecifičnim faktorima, npr.mikroklimom u objektu.

Bolest je odlikovana kratkim tokom i visokim procentom uginuća. U perakutnom toku bolesti dolazi do naglog uginuća jednog ili više najnaprednijih prasadi, sedam do 14 dana nakon odlučenja. Sami simptomi zbog brzog toka bolesti često i izostaju. Kod akutnog oblika bolesti ubrzano je disanje, životinja ne uzima hranu, tetura se, nastaje tremor mišića, javlja se paraliza prednjih, a potom i zadnjih ekstremiteta . Životinja pada na stranu i vesla nogama, a zbog otoka u predjelu grla javlja se i promuklost. Smrt nastupa 24-36 časova od pojave simptoma bolesti.

Šta se savjetuje u slučaju pojave bolesti?

Prilikom pojave prvih simptoma treba ukinuti hranu jedan do dva dana. U terapiji se koriste antibiotici, analeptici, antihistaminici, kortikosteroidi, laksativi, medicinski ugalj, a po potrebi se daje infuzija intraperitonealno.

Sama preventiva edemske bolesti je od velikog značaja, s obzirom da je u pitanju uzgojna bolest. Prasad treba postepeno navikavati na čvrstu hranu, a prvih pet do sedam dana nakon odbijanja davati manje količine hrane, obično 1/3 predviđenog obroka. Koncentrovana hrana koja se daje prasadima za vrijeme sisanja i nakon zalučenja treba da bude raširena na što veću površinu hranilice, kako bi sva prasad pojela približno istu količinu hrane, jer bi u suprotnom došlo do prenatrpavanja želuca najnaprednije prasadi.

Potreban vam je savjet u ishrani vaših životinja? Javite se „Farmofit” stručnjacima koji će riješiti svaku vašu nedoumicu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like