Prelazak stoke sa svježe na suhu hranu – korisni savjeti

Prelazak stoke sa svježe na suhu hranu – korisni savjeti

Jesen je doba kada stoka prelazi sa svježe na suvu hranu, pa je tokom tog perioda potrebno obratiti pažnju na posljedice koje bi mogle ugroziti zdravlje životinja te ih, stoga, blagovremeno preduprijediti.

Ovo je naročito važno ako govorimo o izrazito sušnoj godini, što znači da je vegetacija već do jeseni bila siromašnija nego inače, a sada, tokom ovog godišnjeg doba, to postaje još intenzivnije.

Stoga stočari tokom jeseni treba da pojačaju ishranu stoke suvom hranom. Zimska ishrana vrši se sijenom, silažom i koncentrovanim hranivima, ali je najvažnije da prelazak stoke sa svježe na suhu ishranu bude postepen.

Naime, neadekvatan način ishrane, pa i sama loša hrana, dovodi do loše kondicije stoke koja negativno utiče na proizvodne rezultate. Takođe, neadekvatna hrana, u smislu da nije dovoljno mehanički obrađena i da je mikrobiološki neispravna, može dovesti do raznih oboljenja stoke, što ima za posledicu liječenje te direktno utiče na proizvodne rezultate grla, a ponekad može da ima letalan ishod.

Pri sastavljanju obroka treba voditi računa o hranjivoj vrijednosti pojedinih sirovina koje se koriste u ishrani stoke, odnos kabastog i koncentovanog dijela da bude 60:40 ili 70:30% u korist kabastog dijela izraženog u suvoj materiji, i da dnevni obrok nutritivno bude izbalansiran (protein, NEL, kalcijum, fosfor, natrijum i vitaminski kompleks).

Važno je napomenuti, prvi jutarnji obrok mora da bude djetelina ili livadsko sijeno dobrog kvaliteta, pa zatim silaža i koncentrovano hranivo, u suprotnom će dolaziti do metaboličkih poremeća zbog loše mikrobiote digestivnog sistema koja utiče na loše proizvodne rezultate, u ovom slučaju na nižu mliječnost i loš hemijski sastav mlijeka, a u određenom procentu i izbacivanja muznih grla iz proizvodnje.

Važno je i održavanje krmnog reda, kako bi stoka imala dovoljno vremena za probavu, odnosno, da ne bi došlo do probavnih poremećaja koji bi se negativno odrazli na mliječnost i, generalno, opšte stanje grla.

Iz Fabrike stočne hrane „Farmofit“ stižu proizvodi koji sadrže različite premikse, te ostale dodatke koji doprinose zdravlju životinja i njihovoj dobroj probavi.

Njihove visokokvalitetne potpune krmne smješe visoke biološke vrijednosti biljnog porijekla, koje kao mješavina hrane za životinje koja svojim sastavom u potpunosti zadovoljava dnevni obrok, su izbor s kojim nećete pogriješiti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like