Ishrana priplodnih junica

Novi, savremeni trendovi u ishrani junica su bazirani na osnovama fiziologije životinja i efikasnosti ishrane. Ideja je hraniti ih pravilno i jeftino, jer je utvrđeno da je ishrana priplodnih junica jedna od najosjetljivijih faza ishrane u mliječnom govedarstvu i da bitno utiče na kasnije faze proizvodnje.

Greška koja se često sreće u ishrani ove kategorije je to da su hranjene onim što ostane nakon pripreme obroka za krave. Ovo je potpuno pogrešan pristup odgoju junica. U ishrani bilo koje vrste i kategorije domaćih životinja najvažnije je postaviti prave ciljeve i napraviti pravu strategiju, uvijek imajući u vidu profit koji na ovaj način ostvarujemo.

Strategije u ishrani i odgoju junica sa ciljem povećanja profitabilnosti su: Skraćenje vremenskog perioda od rođenja do prvog teljenja i laktacije, smanjenje troškova odgoja vodeći računa da ne dođe do smanjenja proizvodnog potencijala životinja.

Ciljevi koje želimo postići su:

  1. Dostizanje polne zrelosti prije 12 mjeseci starosti,
  2. Prvo osemenjavanje sa 13 mjeseci starosti,
  3. Prvo teljenje sa 22-24 mjeseci starosti,
  4. Odgovarajući dnevni prirast.

Tijelesna masa u vrijeme prvog osjemenjavanja treba da bude 55% od maksimalne tijelesne mase životinje (oko 350 kg kod Holštajna). Tijelesna masa u vreme prvog teljenja treba da bude 85-90% od maksimalne tijelesne mase (oko 600 – 620 kg kod Holstajna).

Osim tijelesne mase treba obratiti pažnju i na strukturni razvoj životinja, posebno na tijelesne proporcije. Dešava se da su junice odgovarajuće tijelesne mase za osjemenjavanje, međutim nisu dovoljno razvijene (npr. niža visina grebena ili kukova i dr.) Ove životinje su u većini slučajeva prekondicionirane i kao takve nisu spremne za osjemenjavanje. Uzrok ovakvih situacija je nepravilno izbalansiran obrok, previsok nivo energije, nedovoljan nivo proteina ili ne odgovarajući bilans amino kiselina. Suština je optimizacija obroka za odgovarajuće dnevne priraste. Na ovaj način obezbjeđujemo maksimalno iskorišćenje proizvodnog (genetskog) potencijala životinja u toku laktacije.

Da bi razumjeli nutritivne potrebe životinja, prvo moramo razumijeti način na koji funkcioniše njihov metabolizam u različitim fazama odgoja. U prvoj fazi, koja obuhvata period od zalučenja do ulaska u pubertet, skoro sav prirast životinja će biti mišićni, shodno tome logično je da su obroci sastavljeni sa višim nivoom proteina, a nižim nivoom energije i zbog toga je naša preporuka Farmofit smješa sa 16 % proteina, U drugom periodu, od ulaska u pubertet do prvog parenja, potreban nivo proteina opada, istovremeno rastu potrebe u energiji. Pravilna ishrana mikronutrijentima (minerali i vitamini) je od velike važnosti u ovom periodu, pomaže u stabilizaciji ciklusa i pomaže životinjama da ostanu steone i zbog toga je u ovoj fazi ishrane junica naša preporuka Farmofit smješa za ishranu junica sa 14 % proteina. U trećem periodu, od parenja do teljenja, rast životinja je sve manje strukturni i mišićni. Zbog toga obroci za ovu kategoriju životinja treba da budu manje “koncentrovani”, sa nižim nivoima proteina i odgovarajućim nivoom energije. Dva meseca pred teljenje, nutritivne potrebe junica se generalno povećavaju zbog intenzivnog razvoja ploda i vimena.

dipl.ing.poljoprivrede za animalnu proizvodnju Srđan Savić

Komercijalni savjetnik u FSH Farmofit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like