Suzbijanje korovskih biljaka u pšenici i zaštita od biljnih bolesti

Korovske biljke u pšenici zauzimaju aktivni prostor, time oduzimaju vodu i mineralne materije i tako ometaju pšenicu u njenom razvoju. Zato je potrebno pravovremeno i adekvatno suzbijanje korovskih biljaka u gajenim kulturama.

Kada se pšenica nalazi u fazi bokorenja, kraj bokorenja i početak perioda vlatanja (mjesec april), potrebno je izvršiti obilazak parcela pšenice da bi se utvrdio stepen brojnosti korovskih biljaka, kao i koje vrste korovskih biljaka su prisutne u usjevu. Na osnovu tih parametara određujemo odgovarajući herbicid kojim ćemo odraditi herbicidni tretman u usjevu. Ako su na parceli pšenice prisutne korovske biljke koje ubrajamo u grupu širokolisnih korova (mrtva kopriva, palamida, broćac, čestoslavica i dr.) izbor herbicida bi bio Bonaca (doza 0,8-1 l po hektaru), Metmark (doza 10 g po hekratu), Sekator (doza 0,15 l po hektaru), Biathlon (doza 50 g po hektaru), Mustang (doza 0,5 l po hektaru). Ukoliko su na parceli prisutne korovske biljke koje ubrajamo u grupu uskolisnih korova (ljuljevi, livadarka, divlja zob, mačiji repak i dr.), onda bi izbor herbicida bio Pallas (doza 250 g po hektaru), Hussar (doza 0,1 l po hektaru), Axial (doza 0,6-0,8 l po hektaru). Izbor herbicida pored prisutnosti korovskih biljaka treba izvršiti i u skladu sa fenofazom razvoja u kojoj se tog trenutka pšenica nalazi. Neki herbicidi se mogu primjeniti do faze drugog koljenca, a neki sve do pojave lista zastavičara.

Zdravo lišće pšenice donosi zdrav list zastavičar, a isti je potrebno što bolje sačuvati od patogena biljnih bolesti kako bi nalio što već broj zrna u klasu i samim tim omogućio veliki prinos pšenice po hektaru.

Ukoliko je prisutna vlažnost u usjevima pšenice u mjesecu aprilu, a temperatura vazduha iznosi od 20 do 25° C stvorili su se uslovi za ostvarenje infekcije u pšenici. Do najvećih šteta dolazi kada patogen zahvati gornju trećinu lišća. Da bi sačuvali lišće od patogena i održali ga zdravim, spriječili pojavu štete od biljnih bolesti u pšenici kao što su lisna rđa (Pucinia), pepelnica (Blumeria graminis) i siva pjegavost lista (Septoria), potrebno je odraditi fungicidni tretman koji se lako može poklopiti sa herbicidnim tretmanom, tako da se to može odraditi zajedno, jednim ulaženjem u parcelu. Fungicidi koji se mogu preporučiti za tretiranje usjeva pšenice u cilju sprečevanja pomenutih biljnih bolesti su: Falcon Forte (doza 0,7-1 l po hekratu) , Priaxor (doza 0,75- 1,5 l po hektaru), Amistar Extra (doza 0,75 l po hektaru) i Riza (doza 1 l po hektaru).

dipl. inženjer poljoprivrede Branko Popović,
Stručni savjetnik za ratarstvo u Rapić d.o.o.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like