Uzgoj tovnih ćurića

Uzgoj ćuraka je veoma osjetljiv, a možda je i najzahtijevnija vrsta životinja za uzgoj. Za dobar prirast i zdravstveno stanje potrebno je ispuniti tri osnovna parametra: dobar ambijent, odličan kvalitet jednodnevnih ćurića i vrhunska stočna hrana.

Za jednodnevne ćurke neophodno je obezbjediti temperaturu od 36-38 stepeni C i svake sedmice spuštati za oko 3 stepena C, odnosno svako drugi dan za 0,5 stepeni C, dok temperatura prostirke treba da iznosi oko 32 stepena C, a debljina iste od 12-15 cm. Pošto ćurići slabo vide, isti traže dobro osvjetljenje prostorije. Ćurićima treba obezbjediti dovoljno hranidbenog i pojidbenog prostora, ne useljavati prve sedmice više od 12-13 ćuraka, a kasnije 4 ćurke na jedan metar kvadratni.

Jednodnevne ćuriće treba kupovati dobrog kvaliteta, da isti nemaju deformiteta, raskrečenih nogu, isčašenja nogu, deformiteta prsta i sl. Jednodnevni ćurići ne znaju piti vodu i konzumirati hranu, tako da ih prvih dana treba učiti. Na početku tova ćurići su osetljiviji i otpornost stiču u dobi od 8 sedmica dok ne „izbobaju“.

Ćurići koriste četverofazni sistem ishrane, predstarter, starter, grover i finišer smješu.

Predstarter smješa sa 28 % sirovih proteina koristi se od 0-4 nedelje;
Starter smješa sa 24 % sirovih proteina koristi se od od 5-8 nedelje;
Grover smješa sa 20 % sirovih proteina koristi se od 9-13 nedelje;
Finišer smješa sa 16 % sirovih proteina koristi se od 14 nedelja do kraja tova.

U prve tri smješe (predstarter, starter i grover) koristi se kokcidiostatik, lijek protiv kokcidioze, dok u finišeru isti ne smije biti prisutan.

 Stočna hrana mora biti odličnog kvaliteta, da hemijski zadovoljava potrebe jedinke, bakteriološki i mikrobiološki ispravna. Svi nutrijenti, proteini, masti, aminokiseline, vitamini i minerali moraju obezbjediti potrebe ćurića i biti adekvatno izbalansirani. Bolje je koristiti hranu u peletiranom obliku iz više razloga, hrana je termički obrađena, bolja je i brža konzumacija hrane, manji rastur hrane. Naša preporuka je Farmofit linija hrane za tov ćurki.

 Rukovodilac nutricionizma u FSH Farmofit

dr Lazar Makivić

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like